Quạt hút gió – tản nhiệt Laptop F1 -DC2300

130,000